KHAI GIẢNG 04/06/2024


01

Học phí 3.800.000đ ưu đãi còn 3.300.000đ.

02

Phòng học máy tính bàn, máy chiếu, giáo trình sẵn sàng mỗi buổi học.

03

Lịch học tối thứ 3, thứ 5, thứ 7 từ 6h30 đến 8h30 – 9h


KHAI GIẢNG 04/06/2024


01

Học phí 3.800.000đ ưu đãi còn 3.300.000đ.

02

Phòng học máy tính bàn, máy chiếu, giáo trình sẵn sàng mỗi buổi học.

03

Lịch học tối thứ 3, thứ 5, thứ 7 từ 6h30 đến 8h30 – 9h

REVIT ARCHITECTURE – LARGE PROJECT & CONSTRUCTION DOCUMENT

REVIT KIẾN TRÚC – DỰ ÁN LỚN & HỒ SƠ THIẾT KẾ KỸ THUẬT THI CÔNG

ĐỐI TƯỢNG PHÙ HỢP VỚI KHÓA HỌC

Các bạn sinh viên /KTS, đã biết Revit muốn triển khai các dự án cao tầng bằng Revit một cách chuyên nghiệp.

Các bạn sinh viên /KTS muốn làm việc trong môi trường quốc tế như GSA, EF, Atlas.

Các bạn sinh viên /KTS muốn nâng cao thu nhập bằng cách nâng cao trình độ chuyên môn.

BẠN SẼ HỌC ĐƯỢC GÌ TRONG KHÓA HỌC?

– Bạn sẽ được học chuyên sâu về quy trình làm việc đối với công trình cao tầng: từ chuẩn bị thiết lập làm việc nhóm, thiết lập sơ đồ cấu trúc file.

Đặc biệt: Bạn được hướng dẫn triển khai các gói công việc: dựng một đơn vị căn hộ/ phòng mẫu, dựng bếp, dựng vệ sinh đồ gỗ, dựng và lập bảng thống kê vách kính để cho ra một bộ hồ sơ chuyên nghiệp.

– Được hướng dẫn thực hành dựng mô hình công trình cao tầng.

Học tập tại không gian phòng học với trang thiết bị đầy đủ của SPACEARCH.

NỘI DUNG CỤ THỂ TRONG KHÓA HỌC

CHƯƠNG 1: CHUẨN BỊ VÀ LÀM VIỆC NHÓM (buổi 01)

 • Các thư mục hay sử dụng
 • Starting View
 • Project Parameter
 • Global Parameter
 • Shared Parameter
 • Thực hành ứng dụng Project Parameter & Shared Parameter để tạo Family bản vẽ song ngữ Việt Anh
 • Giới thiệu một số phần mềm hỗ trợ bên thứ ba hay dùng
  + BEP/PREP là gì?
 • Quy trình làm việc nhóm
 • Các lưu ý quản lý file central
 • Giới thiệu về Workset

CHƯƠNG 3: THỰC HÀNH DỰNG KHUNG KẾT CẤU, MẶT BẰNG ĐIỂN HÌNH, MẶT ĐỨNG CÔNG TRÌNH (buổi 03)

 • Thực hành dựng khung kết cấu
 • Thực hành dựng mặt bằng tầng điển hình
 • Thực hành dựng mặt đứng công trình

CHƯƠNG 5: THỰC HÀNH DỰNG MỘT ĐƠN VỊ CĂN HỘ/ PHÒNG MẪU (buổi 05)

 • Phân tích yêu cầu về thể hiện thông tin
 • Quy trình làm việc
 • Hướng dẫn dựng hình
 • Làm việc với File Unit
 • Hoàn thiện bản vẽ

CHƯƠNG 7: THỰC HÀNH DỰNG HÌNH BẾP (buổi 07,08)

 • Phân tích cấu trúc bếp
 • Làm việc với Family bếp trong dự án lớn – Phương pháp tổng hợp và phân loại
 • Các bước làm việc nhóm với Family bếp
 • Ví dụ về cách đặt tên Module
 • Dựng hình Family mẹ – Các điểm mốc, khung Reference Plane & Parameter
 • Dựng hình Module tủ cao – Các điểm mốc, khung Reference Plane & Parameter
 • Dựng hình Module tủ trên – các điểm mốc, khung Reference Plane & Parameter
 • Dựng hình Module tủ dưới – các điểm mốc, khung Reference Plane & Parameter
 • Dựng hình đảo bếp
 • Lưu ý về dựng hình các Module thiết bị, các thành phần còn lại
 • Thể hiện bếp trên các bộ bản vẽ liên quan
 • Hoàn thiện bản vẽ – bản vẽ mẫu

CHƯƠNG 2: SƠ ĐỒ CẤU TRÚC FILE, LINKS & THIẾT LẬP FILE LÀM VIỆC (buổi 02)

 • Tại sao phải chia nhỏ file?
 • Giới thiệu về sơ đồ cấu trúc file
 • Hướng dẫn tạo các file cần thiết theo sơ đồ có sẵn
 • Link file, file link CAD & tính năng “By link view”

CHƯƠNG 4: CÁCH THỰC HIỆN CÁC BỘ BẢN VẼ THƯỜNG GẶP (buổi 04)

 • Giới thiêu về các gói bản vẽ thường gặp
 • Bản vẽ mặt bằng bố trí chung
 • Bản vẽ mặt bằng định vị tường
 • Bản vẽ mặt bằng trần
 • Bản vẽ mặt bằng bê tông / định vị biên sàn
 • Bản vẽ mặt bằng hoàn thiện sàn
 • Bản vẽ mặt bằng giao thông/ PCCC
 • Bản vẽ mặt bằng chống thấm
 • Bản vẽ mặt đứng
 • Bản vẽ mặt cắt
 • Bản vẽ mặt bằng định vị & chi tiết lõi cứng, thang, thang máy, ram dốc
 • Bản vẽ phân loại & chi tiết tường, sàn, trần
 • Bản vẽ mặt bằng & mặt bằng trần phòng điển hình
 • Bản vẽ phân loại & chi tiết bếp, vệ sinh, đồ gỗ, cửa đi, cửa sổ, vách kính
 • Một số gói bản vẽ khác
 • Thực hành thể hiện một bản vẽ mặt bằng bố trí chung.

CHƯƠNG 6: CẤU TRÚC MODULE & LẬP BẢNG THỐNG KÊ CỬA ĐI (buổi 06)

 • Giới thiệu về Nested Family & Shared Family
 • Giới thiệu về cấu trúc Module
 • Lưu ý khi làm việc nhóm với Nested Family
 • Quản lý thư viện
 • Phân loại cửa đi
 • Phân tích cấu trúc cửa đi, áp dụng cấu trúc Module
 • Hướng dẫn dựng hình cửa đi
 • Phân tích yêu cầu về thể hiện thông tin trong thống kê cửa đi
 • Hoàn thiện bản vẽ

CHƯƠNG 8: THỰC HÀNH DỰNG VỆ SINH, ĐỒ GỖ (buổi 09,10)

 • Phân tích cấu trúc vệ sinh
 • Phân loại Module
 • Hướng dẫn dựng hình
 • Phân tích yêu cầu về thể hiện thông tin
 • Hoàn thiện bản vẽ vệ sinh
 • Phân tích cấu trúc của một tủ gỗ
 • Hướng dẫn dựng hình
 • Phân tích yêu cầu về thể hiện thông tin
 • Hoàn thiện bản vẽ tủ gỗ

CHƯƠNG 09: THỰC HÀNH DỰNG HÌNH & LẬP BẢNG THỐNG KÊ VÁCH KÍNH (buổi 11,12)

 • Tổng hợp và phân loại vách kính
 • Phân tích yêu cầu về thể hiện thông tin
 • Phân tích cấu trúc vách kính, cách dựng hình
 • Phương án làm việc
 • Hướng dẫn dựng hình Module
 • Hướng dẫn xử lý các vị trí góc, khung giao
 • Hướng dẫn thể hiện thông tin và nhập liệu
 • Hướng dẫn lập bảng thống kê mô tả sự thay đổi kích thước.

NỘI DUNG CỤ THỂ TRONG KHÓA HỌC

CHƯƠNG 1: CHUẨN BỊ VÀ LÀM VIỆC NHÓM (buổi 01)

 • Các thư mục hay sử dụng
 • Starting View
 • Project Parameter
 • Global Parameter
 • Shared Parameter
 • Thực hành ứng dụng Project Parameter & Shared Parameter để tạo Family bản vẽ song ngữ Việt Anh
 • Giới thiệu một số phần mềm hỗ trợ bên thứ ba hay dùng
  + BEP/PREP là gì?
 • Quy trình làm việc nhóm
 • Các lưu ý quản lý file central
 • Giới thiệu về Workset

CHƯƠNG 2: SƠ ĐỒ CẤU TRÚC FILE, LINKS & THIẾT LẬP FILE LÀM VIỆC (buổi 02)

 • Tại sao phải chia nhỏ file?
 • Giới thiệu về sơ đồ cấu trúc file
 • Hướng dẫn tạo các file cần thiết theo sơ đồ có sẵn
 • Link file, file link CAD & tính năng “By link view”

CHƯƠNG 3: THỰC HÀNH DỰNG KHUNG KẾT CẤU, MẶT BẰNG ĐIỂN HÌNH, MẶT ĐỨNG CÔNG TRÌNH (buổi 03)

 • Thực hành dựng khung kết cấu
 • Thực hành dựng mặt bằng tầng điển hình
 • Thực hành dựng mặt đứng công trình

CHƯƠNG 4: CÁCH THỰC HIỆN CÁC BỘ BẢN VẼ THƯỜNG GẶP (buổi 04)

 • Giới thiêu về các gói bản vẽ thường gặp
 • Bản vẽ mặt bằng bố trí chung
 • Bản vẽ mặt bằng định vị tường
 • Bản vẽ mặt bằng trần
 • Bản vẽ mặt bằng bê tông / định vị biên sàn
 • Bản vẽ mặt bằng hoàn thiện sàn
 • Bản vẽ mặt bằng giao thông/ PCCC
 • Bản vẽ mặt bằng chống thấm
 • Bản vẽ mặt đứng
 • Bản vẽ mặt cắt
 • Bản vẽ mặt bằng định vị & chi tiết lõi cứng, thang, thang máy, ram dốc
 • Bản vẽ phân loại & chi tiết tường, sàn, trần
 • Bản vẽ mặt bằng & mặt bằng trần phòng điển hình
 • Bản vẽ phân loại & chi tiết bếp, vệ sinh, đồ gỗ, cửa đi, cửa sổ, vách kính
 • Một số gói bản vẽ khác
 • Thực hành thể hiện một bản vẽ mặt bằng bố trí chung.

CHƯƠNG 5: THỰC HÀNH DỰNG MỘT ĐƠN VỊ CĂN HỘ/ PHÒNG MẪU (buổi 05)

 • Phân tích yêu cầu về thể hiện thông tin
 • Quy trình làm việc
 • Hướng dẫn dựng hình
 • Làm việc với File Unit
 • Hoàn thiện bản vẽ

CHƯƠNG 6: CẤU TRÚC MODULE & LẬP BẢNG THỐNG KÊ CỬA ĐI (buổi 06)

 • Giới thiệu về Nested Family & Shared Family
 • Giới thiệu về cấu trúc Module
 • Lưu ý khi làm việc nhóm với Nested Family
 • Quản lý thư viện
 • Phân loại cửa đi
 • Phân tích cấu trúc cửa đi, áp dụng cấu trúc Module
 • Hướng dẫn dựng hình cửa đi
 • Phân tích yêu cầu về thể hiện thông tin trong thống kê cửa đi
 • Hoàn thiện bản vẽ

CHƯƠNG 7: THỰC HÀNH DỰNG HÌNH BẾP (buổi 07,08)

 • Phân tích cấu trúc bếp
 • Làm việc với Family bếp trong dự án lớn – Phương pháp tổng hợp và phân loại
 • Các bước làm việc nhóm với Family bếp
 • Ví dụ về cách đặt tên Module
 • Dựng hình Family mẹ – Các điểm mốc, khung Reference Plane & Parameter
 • Dựng hình Module tủ cao – Các điểm mốc, khung Reference Plane & Parameter
 • Dựng hình Module tủ trên – các điểm mốc, khung Reference Plane & Parameter
 • Dựng hình Module tủ dưới – các điểm mốc, khung Reference Plane & Parameter
 • Dựng hình đảo bếp
 • Lưu ý về dựng hình các Module thiết bị, các thành phần còn lại
 • Thể hiện bếp trên các bộ bản vẽ liên quan
 • Hoàn thiện bản vẽ – bản vẽ mẫu

CHƯƠNG 8: THỰC HÀNH DỰNG VỆ SINH, ĐỒ GỖ (buổi 09,10)

 • Phân tích cấu trúc vệ sinh
 • Phân loại Module
 • Hướng dẫn dựng hình
 • Phân tích yêu cầu về thể hiện thông tin
 • Hoàn thiện bản vẽ vệ sinh
 • Phân tích cấu trúc của một tủ gỗ
 • Hướng dẫn dựng hình
 • Phân tích yêu cầu về thể hiện thông tin
 • Hoàn thiện bản vẽ tủ gỗ

CHƯƠNG 09: THỰC HÀNH DỰNG HÌNH & LẬP BẢNG THỐNG KÊ VÁCH KÍNH (buổi 11,12)

 • Tổng hợp và phân loại vách kính
 • Phân tích yêu cầu về thể hiện thông tin
 • Phân tích cấu trúc vách kính, cách dựng hình
 • Phương án làm việc
 • Hướng dẫn dựng hình Module
 • Hướng dẫn xử lý các vị trí góc, khung giao
 • Hướng dẫn thể hiện thông tin và nhập liệu
 • Hướng dẫn lập bảng thống kê mô tả sự thay đổi kích thước.

THÀNH QUẢ ĐẠT ĐƯỢC SAU KHÓA HỌC

HỌC ĐƯỢC KỸ NĂNG QUẢN LÝ FILE
CÁC DỰ ÁN CAO TẦNG

QUẢN LÝ HỒ SƠ THIẾT KẾ KỸ THUẬT, HỒ SƠ THIẾT KẾ  THI CÔNG CHUYÊN NGHIỆP

CẢM NHẬN CỦA HỌC VIÊN SAU KHÓA HỌC

TRUNG TÂM ĐÃ TỪNG ĐÀO TẠO REVIT CHO THÀNH VIÊN CÁC TỔ CHỨC, CÔNG TY:

AI SẼ HƯỚNG DẪN BẠN

LÊ QUỐC HOÀNG

+8 NĂM KINH NGHIỆM

CÁC ĐƠN VỊ TỪNG CÔNG TÁC:

ATLAS, VK, ELENBERG FRASER, TMT,

GSA GROUP, ATLAS

DƯƠNG HOÀI TÂN

+7 NĂM KINH NGHIỆM

CÁC ĐƠN VỊ TỪNG CÔNG TÁC:

TMT, ATLAS, VK, VTL, PBA

ĐẶC QUYỀN KHI THAM GIA KHÓA HỌC CỦA SPACEARCH

Học kết hợp thực hành: mỗi buổi học được hướng dẫn thực hiện bài tập cuối khóa bởi đội ngũ giảng viên thân thiện, nhiệt tình.
Cam kết: bạn có thể học lại nhiều lần nếu muốn. SPACEARCH cam kết sẽ hỗ trợ bạn.
Cơ sở vật chất: được chuẩn bị tốt nhất cho việc học tập của bạn.
Giới thiệu việc làm phù hợp

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC NGAY
ĐỂ NHẬN ƯU ĐÃI 15%

3.800.000đ

Chỉ còn

3.300.000đ

Áp dụng đến hết 04/06/2024
NHANH TAY LÊN !

 
 





  © Copyright 2020 H2group.Vn

  Với việc điền thông tin đăng ký khóa học. Bộ phận CSHV sẽ gọi điện để xác nhận thông tin và tư vấn thêm. Lưu ý: việc đăng ký hoàn tất khi bạn đóng học phí. Vui lòng đóng học phí trước thời điểm hết hạn ưu đãi để được hưởng ưu đãi.”

  Xem thêm các khóa học